FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुर्मा गाउँपालिकाकाे साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०८० ८०/८१ 05/31/2024 - 16:47 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०८०.pdf
स्थानिय तह कृषि अधिकृत छैटौ तहकाे सेवा करार सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना र अनुसुची ४ बमोजिम करारकाे लागि आवेदन फारम ८०/८१ 03/30/2024 - 17:55 PDF icon स्थानिय तह कृषि अधिकृत छैटौ तहकाे सेवा करार सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना र अनुसुची ४ बमोजिम करारकाे लागि आवेदन फारम
सेवा करार सम्बन्धी कृषि अधिकृतको सुचना र अनुसुची ४ बमोजिमको आवेदन फारम ८०/८१ 03/27/2024 - 18:33 PDF icon सेवा करार सम्बन्धी कृषि अधिकृतको सुचना र अनुसुची ४ बमोजिमको आवेदन फारम
सेवा करार सम्बन्धी कृषि अधिकृतको सुचना र अनुसुची ४ बमोजिमको आवेदन फारम ८०/८१ 03/27/2024 - 18:31 PDF icon सेवा करार सम्बन्धी कृषि अधिकृतको सुचना र अनुसुची ४ बमोजिमको आवेदन फारम, PDF icon सुचना कृषि अधिकृत.pdf
आ‍.व. ०८०/०८१ वार्षिक योजना पुस्तिका ८०/८१ 02/20/2024 - 09:41 PDF icon गाउँसभावाट स्वीकृत मिति २०८०।०३।०२
आ व ०८०।०८१ काे ग्याविन जाली खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना ८०/८१ 01/24/2024 - 15:49 PDF icon ग्याविन खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना
ग्याविन खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना ८०/८१ 01/24/2024 - 15:43 PDF icon ग्याविन खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना
स्थानिय तह संस्थागत क्षमता मुल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा प्रकासन ८०/८१ 01/23/2024 - 16:33 PDF icon ०७९।०८० को स्थानिय तह स्वमुल्याङकनको अन्तिम नतिजा प्रकासित.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 01/22/2024 - 16:22 PDF icon सेवा करार सम्बन्धी सूचना.pdf
एम.वि.वि.एस. छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि राजपत्र, २०८० ८०/८१ 01/22/2024 - 16:17 PDF icon राजपत्र MBBS छात्रवृत्ती.pdf

Pages