FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ‍.व. ०८०/०८१ वार्षिक योजना पुस्तिका ८०/८१ 02/20/2024 - 09:41 PDF icon गाउँसभावाट स्वीकृत मिति २०८०।०३।०२
आ व ०८०।०८१ काे ग्याविन जाली खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना ८०/८१ 01/24/2024 - 15:49 PDF icon ग्याविन खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना
ग्याविन खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना ८०/८१ 01/24/2024 - 15:43 PDF icon ग्याविन खरिदका लागि कोटेसन आब्हानको सुचना
स्थानिय तह संस्थागत क्षमता मुल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा प्रकासन ८०/८१ 01/23/2024 - 16:33 PDF icon ०७९।०८० को स्थानिय तह स्वमुल्याङकनको अन्तिम नतिजा प्रकासित.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 01/22/2024 - 16:22 PDF icon सेवा करार सम्बन्धी सूचना.pdf
एम.वि.वि.एस. छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि राजपत्र, २०८० ८०/८१ 01/22/2024 - 16:17 PDF icon राजपत्र MBBS छात्रवृत्ती.pdf
आ व ०८०।०८१ को चौमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 01/14/2024 - 11:54 PDF icon चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
आ . व. ०७९।०८० काे अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७९-८० 01/13/2024 - 18:14 PDF icon म ले प २०७९.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभगाहिको सुची ७९-८० 01/13/2024 - 17:51 PDF icon आ व २०७९।०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहिको सुची
संरचनागत कार्यविवरण ७९-८० 01/07/2024 - 11:26 PDF icon कार्य विवरण.pdf

Pages