FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 07/04/2022 - 12:53
जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्न तथा दलित उत्थान प्रवर्दन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/01/2022 - 15:28 PDF icon जातीय र छुवाछूत अन्त्य गर्न तथा दलित उत्थन प्रबर्द्धन सम्बन्धि कार.pdf
सुर्मा गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/01/2022 - 15:25 PDF icon प्रशासकीय कर्याबिधी.pdf
स्राथानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि, कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2022 - 15:23 PDF icon राज पत्र प्रकशान.pdf
विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण ब्यवस्थापन गर्न बनेको एेन, २०७५ ७५/७६ 07/01/2022 - 15:20 PDF icon बिपद जोखिम.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/01/2022 - 15:18 PDF icon न्यायइक समिति.pdf
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायी ईजाजत पत्र दर्ता तथा नबिकरण सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2022 - 15:17 PDF icon घ बर्ग निर्माण कार्यबिधि.pdf
सुर्मा गाउपलिकाको करारमा जनसक्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/01/2022 - 15:14 PDF icon करारमा जनशक्ति बेवस्थपन.pdf
स्थानीय तहको उपोभोक्तासमिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2022 - 15:12 PDF icon उपोभक्त समिति गठन.pdf
अध्यक्षसंग युवा स्वोरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2022 - 15:07 PDF icon अध्यक्ष युवा स्वोरोजगार कार्यक्रम कार्यबिधि.pdf

Pages