FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अध्यक्षसंग युवा स्वोरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2022 - 15:07 PDF icon अध्यक्ष युवा स्वोरोजगार कार्यक्रम कार्यबिधि.pdf
नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 06/24/2022 - 18:32 PDF icon nirbachan.pdf
गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/10/2021 - 14:13
साजनिक खरिद नियमावली ७५/७६ 06/10/2021 - 13:59 PDF icon साजनिक खरिद1.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७४/७५ 06/10/2021 - 13:55 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम1.pdf
स्थानीय राजपत्र ७५/७६ 06/07/2021 - 15:52 PDF icon राजपत्र.pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषसञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 04/22/2020 - 15:44
अाथिर्क एेन ७६/७७ 11/20/2019 - 22:25 PDF icon २०७६
बिनियाेजन एेन ७५/७६ 09/07/2018 - 15:38 PDF icon विनियेाजन एेन.docx121221.pdf
अाथिर्क एेन ७५/७६ 09/07/2018 - 11:16 PDF icon अर्थ एेन.pdf9_.pdf

Pages