FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विध्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम तह पाँचौ गोदाम ब्यवस्थापकको लिखित नतिजा प्रकासित सम्वन्धी सुचना

विध्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम तह पाँचौ गोदाम ब्यवस्थापकको लिखित नतिजा प्रकासित सम्वन्धी सुचना

विध्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम तह पाचौ गोदाम ब्यवस्थापकको अन्तिम परीक्षाफल प्रकासित गरिएकाे सुचना ।

विध्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम तह पाचौ गोदाम ब्यवस्थापकको अन्तिम परीक्षाफल प्रकासित गरिएकाे सुचना  ।

दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तरगत गोदाम ब्यवथापकको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना

दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तरगत गोदाम ब्यवथापकको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को वित्तिय प्रगती सार्वजनिक गरिएको सुचना

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को वित्तिय प्रगती सार्वजनिक गरिएको सुचना

विध्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तरगत गाेदाम ब्यवस्थापनका लागि घर भाडा लिने सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना

विध्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तरगत गाेदाम ब्यवस्थापनका लागि घर भाडा लिने सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना

दस्तावेज: 

Pages